Disclaimer

De informatie die wordt gepresenteerd op het ouder- en jeugdsteunpunt is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en dient niet als juridisch bindend te worden beschouwd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. De teksten zijn gebaseerd op of overgenomen uit informatie die door het ministerie is opgesteld, aangevuld met regionale informatie die van toepassing is op ons gebied.

Onpartijdigheid

Het ouder- en jeugdsteunpunt streeft naar het verstrekken van onafhankelijke informatie en handelt zonder enige beïnvloeding van externe belangen. Ouders en leerlingen kunnen erop vertrouwen dat hun vragen en zorgen centraal staan in onze dienstverlening.

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om kennis te hebben van het samenwerkingsverband, de scholen in de regio en de regelgeving met betrekking tot passend onderwijs om effectief te kunnen informeren en ondersteunen. Wanneer u contact met ons opneemt, zal een medewerker van het samenwerkingsverband, vanuit een onafhankelijke positie, met u meedenken.

Nauwgezetheid

Het ouder- en jeugdsteunpunt streeft naar zorgvuldigheid bij het verstrekken van informatie via deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de verstrekte informatie altijd volledig, accuraat of actueel is. Het ouder- en jeugdsteunpunt kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de beschikbare informatie op deze website.

Vragen of Opmerkingen

Indien u informatie tegenkomt die naar uw mening onjuist is of als u iets mist, of indien u informatie van deze website wilt overnemen, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Websiteontwikkeling

Dit ouder- en jeugdsteunpunt is op verzoek van SWV De Verbinding, SWV PassendWijs en SWV De Liemers PO gemaakt door Studio Echt, Studio Ozz en Parr Software.