Over passend onderwijs

Op de website van het ouder- en jeugdsteunpunt vind je veelgestelde vragen voor ouders en leerlingen over passend onderwijs. Neem ook eens een kijkje op onderstaande landelijke websites voor meer informatie.

In onze regio zijn er drie samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs: twee voor het basisonderwijs (in Arnhem en omstreken en De Liemers) en eentje voor het voortgezet onderwijs.

Een jonge jongen die een document onderzoekt.

SWV PassendWijs

SWV PassendWijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs. We bestaan uit twintig schoolbesturen uit de regio’s Overbetuwe/Lingewaard, Renkum, Arnhem en Rheden/Rozendaal. Samen hebben we 118 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Liefst 27.157 kinderen rekenen op ons. Wij doen er dagelijks alles aan om zo goed mogelijk passend onderwijs voor deze leerlingen te regelen.

Website SWV Passendwijs

Logo SWV PassendWijs

SWV Onderwijs op Maat De Liemers

Binnen Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat De Liemers werken alle medewerkers samen aan de centrale opdracht om een optimale ontwikkeling, zo thuisnabij en zo inclusief mogelijk, van ieder kind te realiseren. Ons onderwijs gaat uit van erkenning, respect en waardering van verschillen tussen kinderen. De ontwikkeling van ieder kind staat centraal. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen is het noodzakelijk dat er gedifferentieerd en flexibel gewerkt wordt. Dit betekent denken, praten en handelen in mogelijkheden en kansen. We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en zetten ons in om deze verwachtingen waar te maken.

Website SWV Onderwijs op Maat De Liemers

Logo SWV PO De Liemers

SWV De Verbinding

SWV De Verbinding is het samenwerkingsverband van alle voortgezet (speciaal) onderwijs-scholen in de regio Arnhem en De Liemers. Wij zorgen ervoor dat iedere leerling in de regio onderwijs kan volgen dat past bij zijn of haar talenten en capaciteiten. Dat doen we door samen te kijken waar ze het beste tot hun recht komen. Onze scholen bieden aan ruim 20.000 leerlingen onderwijs!

Website SWV De Verbinding

Handige links

Ouders & onderwijs

Deze website is bedoeld voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het is een informatiepunt voor ouders, een gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs.

Naar website

Passend onderwijs

Op deze website is informatie te vinden over passend onderwijs voor ouders, leraren, gemeenten en samenwerkingsverbanden en over de samenwerking met gemeenten en jeugdhulp.

Naar website

Balans digitaal

Dit is de belangenvereniging voor ouders van een kind met ontwikkelproblemen bij leren/gedrag. Deze website heeft ook een kennisbank.

Naar website

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Zij gaan dus net iets breder dan onderwijs, en richten zich ook op opvoeden.

Naar website

Lezend kind